logo
logo
0933 205 502
 
Time 18.09.2017 10:10 | View 1.284

 

1. Lê Thị Hoài Lan - Tổ trưởng Bộ môn

Sinh năm: 1979

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Giáo dục học

Email: lethihoailan@gmail.com


2. Hoàng Văn Vẽ 

Sinh năm: 1958

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Giáo dục học

email: ve1958@gmail.com

 

3. Đỗ Xuân Tiến

Sinh năm: 1975

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Giáo dục học

Email: dxtien1501@yahoo.com

 

4. Phạm Xuân Thanh

Sinh năm: 1977

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Giáo dục học

Email: thanh.elib@gmail.com

 

5. Lê Thanh Thế

Sinh năm: 1978 

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Giáo dục học

Email: thanhthe@gmail.com

  

6. Trần Thị Ngọc Thiện

Sinh năm: 1971

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Giáo dục học

Email: ngocthienlk@gmail.com


 7. Nguyễn Thanh Thủy

Sinh năm: 1971

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Giáo dục học

Email: nguyenthanhthuydt@yahoo.com8. Nguyễn Thị Thu Trang

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Giáo dục học

Thutrang.everlasting@gmail.com


9. Lê Đăng Hoàn

Sinh năm: 1978

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tâm lý học

Email: hoannoi78@gmail.com


10. Nguyễn Thị Ái Thơ

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tâm lý học

Email: ai_tho@yahoo.com

 

11. Hồ Hoàng Yến

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tâm lý học

Email: jackiehaiyen1207@gmail.com


12. Phan Thị Hồng Hà

Sinh năm: 1987

Trình độ: Thạc sĩ Tâm lý học

Email: honghasp.phan@gmail.com

 

13. Cao Thị Huyền

Sinh năm: 1986

Trình độ: Thạc sĩ Tâm lý học

Huyentl1010@gmail.com

 

14. Lê Thị Hải Yến

Sinh năm: 1984

Trình độ: Thạc sĩ Giáo dục học

Email: haiyenka@gmail.com 

LIÊN KẾT

CÁC ĐƠN VỊ

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Trực tuyến 23
Hôm nay 103
Hôm qua 93
Cao nhất (20.04.2017) 459
Tổng cộng 56.289