logo
logo
0933 205 502
 
NGÀY GIỜ NỘI DUNG CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN GHI CHÚ
Thứ 2
29/6
7:00 Nội dung thứ nhất trong ngày TS. Nguyễn Văn Một Toàn Trung tâm Phòng: B102
8:30  Thêm nội dung thứ 2 trong ngày       
13:00 Thêm nội dung thứ 3 trong ngày       
15:30 Có thể thêm nhiều nội dung trong ngày
Thứ 3
30/6
7:00
13:00
Thứ 4
01/7
7:00
13:00
Thứ 5
02/7
7:00
13:00
Thứ 6
03/07
7:00
13:00
Thứ 7
04/7
7:00
13:00
Chủ Nhật
05/7
7:00
13:00