logo
logo
0933 205 502
 

Hội thảo khoa học "Biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai"

Time 16.07.2017 10:06 | View 5.391
Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy kỹ năng sống học sinh, sinh viên và thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học trong Nhà trường, sáng ngày 7/7/2017, tại HT 200, trường Đại học Đồng Nai tổ chức Hội thảo khoa học “Biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai” với sự tham dự của gần 200 đại biểu.
1