logo
logo
0933 205 502
 
Time 30.01.2016 10:13 | View 3.834

 NỘI DUNG GIẢNG DẠY

Phần 1. Tổng quan

1. Thực trạng về sự yếu kém về kĩ năng sống của thanh niên Việt Nam

 • Sự xuống cấp về đạo đức thanh niên VN
 • Sự thiếu hụt kĩ năng cần thiết trong học tập, làm việc
 • Yêu cầu của doanh nghiệp về Kĩ năng mềm
 • KNS trong học tập suốt đời

2.Tổng quan về Kĩ năng sống

 • Khái niệm KNS
 • Phân loại KNS
 • Giới thiệu 21 KNS cốt lõi (theo bộ GD–ĐT)

Phần 2. Rèn luyện KNS cho sinh viên

1. Các kĩ năng học tập cần thiết cho sinh viên

 • Kĩ năng học và tự học
 • Kĩ năng lắng nghe bài giảng và ghi chú
 • Kĩ năng tìm tài liệu và xử lý thông tin
 • Kĩ năng thuyết trình

2. Các KNS cốt lõi trong cuộc sống và công việc

 • Kĩ năng thuyết phục
 • Kĩ năng giao tiếp
 • Kĩ năng làm việc nhóm
 • Kĩ năng đàm phán
 • Kĩ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc
 • Kĩ năng tư duy sáng tạo
 • Kĩ năng giải quyết vấn đề
 • Kĩ năng xác định giá trị
 • Kĩ năng lãnh đạo bản thân
 • Kĩ năng tìm việc và trả lời phỏng vấn