logo
logo
0933 205 502
 
Time 30.01.2016 10:11 | View 4.388

  

NỘI DUNG TẬP HUẤN

Thời lượng

Phần 1. Tổng quan

8 tiết

1. Thực trạng về sự yếu kém về kỹ năng sống của thanh niên Việt Nam

2 tiết

Sự xuống cấp về đạo đức thanh niên VN

 

Sự thiếu hụt kĩ năng cần thiết trong học tập, làm việc

 

Yêu cầu của doanh nghiệp về kỹ năng mềm

 

KNS trong học tập suốt đời

 

2.Tổng quan về kĩ năng sống

6 tiết

Khái niệm KNS

 

Phân loại KNS

 

Giới thiệu 21 KNS cốt lõi (theo bộ GD-ĐT)

 

Phần 2. Tổng quan về Giáo dục kỹ năng sống

4 tiết

1. Tổng quan về giáo dục KNS

1 tiết

Khái niệm

 

Mục tiêu giáo dục KNS

 

Nhiệm vụ giáo dục KNS

 

Nguyên tắc giáo dục KNS

+ Dựa vào sự trải nghiệm

+ Sự tương tác

 

Các cách tiếp cận KNS

 

2. Các con đường giáo dục KNS

+ Giáo dục KNS tích hợp giảng dạy các môn học trên lớp

+ Giáo dục KNS thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp

+ Giáo dục KNS thông qua các chủ đề chuyên biệt

+ Giáo dục KNS thông qua tình huống cụ thể trong cuộc sống

+ Giáo dục KNS thông qua tham vấn trực tiếp

2 tiết

3. Một số phương pháp và phương tiện dạy học tích cực ứng dụng trong giáo dục KNS

1 tiết

Phần 3. Huấn luyện giáo dục kỹ năng sống

20 tiết

 1. Tích hợp giáo dục KNS vào các môn học trên lớp

12 tiết

+ Sử dụng các phương pháp (PP) và kỹ thuật (KT) dạy học tích cực

8 tiết

 • PP làm việc nhóm

 

 • PP giải quyết vấn đề

 

 • PP đóng vai

 

 • PP trò chơi

 

 • PP dạy học dự án

 

 • PP khăn trải bàn

 

 • KT mảnh ghép

 

 • KT KWL

 

 • KT sơ đồ tư duy

 

 • KT trình bày trong 1 phút

 

 • KT động não

 

+ Tích hợp nội dung KNS vào nội dung môn học

4 tiết

 • Các KNS có thể tích hợp vào nội dung môn học

 

 • Nội dung môn học có thể tích hợp KNS

 

+ Thực hành thiết kế hoạt động giảng dạy và dạy thử

 

 1. Giáo dục KNS qua hoạt động ngoài giờ lên lớp (NGLL)

4 tiết

+ Những KNS được giáo dục thông qua hoạt động NGLL

 

+ Một số hoạt động NGLL hiệu quả để giáo dục KNS

 

 • Sinh hoạt chuyên đề

 

 • Tham quan thực tế

 

 • Đi dã ngoại, cắm trại

 

 • Các chuyến đi lao động công ích

 

+ Thực hành thiết kế hoạt động giảng dạy và dạy thử

 

 1. Các hình thức giáo dục KNS khác

4 tiết

+ Giáo dục KNS thông qua tình huống cụ thể trong cuộc sống

 

+ Giáo dục KNS thông qua tham vấn trực tiếp

 

+ Thực hành thiết kế hoạt động giảng dạy và dạy thử